Szemcseméret eloszlás meghatározása kisszögű röntgenszórás (SAXS) módszerrel

A kisszögű röntgenszórás vizsgálati módszer (SAXS), egy a kolloidok szerkezeti jellemzőinek tanulmányozására alkalmas módszer. A technika alkalmazása során egy fókuszált, párhuzamos röntgen nyalábot bocsátunk a mintára, aminek következtében a mintában lévő elektronsűrűség inhomogenitásokból eredő koherens szórási képet kapunk. Miután a vizsgálati méret tartomány sokkal nagyobb, mint a mérésre általában használt röntgen sugárzás hullámhossza (1.54 Å, Cu), így ezzel a módszerrel tipikusan az 1 és 1000 nm közöti tartomány vizsgálható egy szűk szög szórási tartományban. Ennek a szórási tartománynak vagy szórási képnek a kiértékelése során felhasználva a részecske méret és a szórási szög közötti inverz összefüggést, megkülönböztethetők lesznek a mintában található részecskék méretük illetve alakjuk szerint.

További szerkezetvizsgáló berendezések

Termékek