Gyógyszeripari elemanalitika és szerkezetvizsgálat

Gyógyszeripari kutatás és minőség ellenőrzés területén német SPECTRO cég ICP-OES spektrométerei megoldást kínálnak mind alapanyagok, végtermékek nagy pontosságú elemanalíziséhez, mind a gyógyszeriparban nagyon fontos szerepet betöltő környezetvédelmi analitikához. A kisebb rutin laboratóriumok számára is, ahol az alacsony beszerzési ár és alacsony üzemeltetési költség nagyon fontos. Ugyanakkor nagy kapacitású laboratóriumok számára is elérhető olyan egyedülálló érzékenységű és teljesítményű berendezés, mellyel a legnagyobb kihívások is kezelhetők. Ultra alacsony detektáláshoz a SPECTRO ICP MS spektrométere olyan forradalmian új fejlesztés, mellyel szimultán módon lehetséges a teljes szervetlen spektrometriai tömegtartomány mérése a 6Li-tól a 238U-ig.

A japán Nippon Instruments Corporation higany analizátorai komplett megoldást jelentenek folyadékok Hg tartalmának ultra alacsony mérésére. E mellett szilárd minták közvetlen Hg meghatározásához valamint környezeti atmoszféra Hg tartalmának meghatározásához is egyedülálló megoldást kínál.

Gyógyszeripari környezetvédelmi analízishez, ahol a veszélyes hulladékok gyors, pontos vizsgálata kiemelt fontosságú, a SPECTRO EDXRF röntgen spektrométerei nagyon jó megoldást kínálnak erre az alkalmazásra. A SPECTRO XEPOS polarizált gerjesztésű röntgen spektrométer egyedülálló megoldást kínál veszélyes hulladékok gyors, szemi-kvantitatív elemzésére, mivel minta előkészítés és speciális kalibráció nélkül lehetséges folyadék minták (oldószerek, vegyszerek stb.) halogén és toxikus eleme tartalmának meghatározása.

Az ICP-OES módszer alternatívájaként a RIGAKU hullámhossz diszperzív röntgen spektrométerek szintén megoldást kínálnak alapanyagok, és végtermékek toxikus és nehézfém tartalmának ppm alatti koncentrációtratományban történő mérésére. Ráadásul a technikából adódóan mindezt minimális minta előkészítés melle, közvetlenül porformában teszik lehetővé.

Gyógyszeripari szerekezet vizsgálat, polimorfia vizsgálat vagy finomszerkezet meghatározásra a RIGAKU komplett megoldásokat kínál a porröntgen diffraktometria területén. A RIGAKU röntgen diffraktométerekkel nem csak kvalitatív, kvantitatív szerkezet meghatározás lehetséges, de a RIGAKU SMARTLAB nagy felbontású röntgen diffraktométerrel olyan igények is kielégíthetők, amiről eddig csak álmodtak a morfológia területén. Pordiffrakciós szerkezetvizsgálat mellett a RIGAKU által kifejlesztett XRD-DSC mintakamra lehetővé teszi a kristály szerkezet változásának és a termikus folyamatok szimultán megfigyelését. E mellett a nagysikerű RIGAKU Miniflex asztali porröntgen diffraktométert nagy elégedettséggel használják hazai gyógyszergyárak is gyors polimorfia vizsgálatokra.

Minta előkészítés területén az általunk forgalmazott SPEX FreezerMill fagyasztva őrlő készülékek szobahőmérsékleten nem porítható anyagok (állati és humán szövetek, csontok, bőrös és egyéb rugalmas szövetek) homogenizálásához kiváló és egyedülálló megoldást jelentenek,melyet gyógyszeriparban is előszeretettel használnak. E mellett szermaradékok, fehérjék, DNS, RNS extrakciójához az általunk kínált őrlő-rázó, homogenizáló készülékek a legkülönbözőbb protokollhoz is beilleszthetők. Különböző mérési módszerekhez történő tabletta készítéshez pedig prések és tablettázók tekintetében is állunk rendelkezésre.

Termékek